• Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmaları ve bilimsel araştırmaları takip ederek sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaları hastalarımızın hizmetine sunmak.
  • Hasta güvenliği anlayışına daha çok sahip çıkılarak ortaya çıkabilecek tıbbi hataları en aza indirgemek.
  • Hasta ve hasta yakınlarına teşhis, tedavi ve takibi ile ilgili bilgi verilerek tedavi sürecinin başarısını artırmak.
  • Hasta mahremiyetini en üst düzeyde tutmak.
  • Hasta ve hasta yakınlarının hakları doğrultusunda sağlık hizmeti sunmak.
  • Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet düzeyini sürekli artırmak.
  • Çalışan memnuniyet oranını artırmak.