Bölüm Hakkında

Genel Cerrahi uygulamalarının en problemli ve zor olguları şüphesiz kanserlerdir. Hastanemizde mide, pankreas, kalın bağırsak, karaciğer kanserlerinin tedavileri güncel tıp pratiği göz önünde tutularak yapılmaktadır. Bu bağlamda kalın bağırsak kanserlerinde laparoskopik (kapalı) yöntem bir rutin halinde uygulanmaktadır.

Diğer karın içi kanserlerde de en gelişmiş teknolojik gereçlerin yardımıyla yenilikçi bir anlayışla tedavi prensipleri benimsenmektedir. Meme kanserleri en sık karşılaşılan ve sonuçları çoğunlukla başarılı geçen operasyonlardır. Bu hastalığın cerrahi tedavisindeki güncel yaklaşımlar ön planda tutularak, kliniğimizde memenin korunduğu ve koltuk altına yapılan girişimlerin minimalize edildiği bir yaklaşım uygulanmaktadır.

Ülkemizde sık görülen guatr ve tiroid kanserlerine yaklaşımda da kliniğimiz öncü bir bilimsel seviyede hizmet vermektedir. Genel cerrahinin en sık yapılan prosedürleri fıtık ve safra kesesi operasyonlarıdır. Bu uygulamalar kliniğimizde laparoskopik (kapalı) yöntemle ve güncel en üst düzey teknolojik gereçler kullanılarak yapılmaktadır.

Acil cerrahinin gerektirdiği her türlü donanıma sahip olan ünitemizde, her türlü hizmet üst düzey olarak hızla verilmektedir. Genel Cerrahi Kliniği hasta merkezli bir anlayışla hizmet vermeyi ilke edindiği için ameliyat dışı girişimlerde de güncel tıp uygulamalarını takip etmektedir. Bu bağlamda hem endoskopik girişimler hem de ameliyatsız hasta takipleri kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Verilen Hizmetler

 • Hemoroidal Hastalık (Basur)
 • Anal Fissür (Makat Çatlağı)
 • Anal Fistül
 • Anal Apse
 • Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)
 • Anal Siğil
 • Anal Stenoz (Anal Darlık)
 • Pruritis Ani (Makat Kaşıntısı)
 • Rektovajinal Fistül (Makat ve Vajen Arasında Tünel)
 • Rektal Prolapsus (Makat Sarkması)
 • Rektosel (Makat Fıtığı)
 • Anal Kanser