• Sevgi
  • Güven
  • Güleryüz
  • Dürüstlük
  • Alanında deneyimli çalışanlar
  • Kurum özgüveni
  • Teknolojik donanım
  • Hasta haklarına saygı
  • Kurum içi dayanışma
  • Tıbbi etik kurallarına bağlılık
  • Sürekli hizmet içi eğitim ve gelişim